mandag 16. oktober 2017

Haust i fjellet / Autumn in the mountains

Om hausten kan det vera lurt å laga avtalar uavhengig av vermeldingane. Vi tok av garde i ausande regn og skodde, og såg for oss ei helg der vi ikkje tok bilde av anna enn vatn. Men ingen nemnde muligheten for å lata vera å reisa: avtale er avtale!

In the autumn, it may be wise to make appointments without thinking of what the weather will be like: this weekend, we left home in heavy rain, and looked forwards to taking photos of nothing but water ---

Vi kom fram til hytta i pøsregn - men tru om ikkje det vart betre dagen etter -?
We arrived at the cabin in rainy weather - but the day after, we had glimpses of sun

Med ein gong sola kjem igjennom, flammar myrfargane opp
Once the sun comes through, the orange and yellow colors come forth, too

Rome 
Reflections 

Det laga seg til mot vinter i fjellet. Fivreldet dansa dødsdansen --- 
Winter is coming. And the moth is dancing its last dance ---

OK - litt vatn var der jo -! 
OK - there was SOME water -!

Og dråpar. Mange dråpar. 
And drops. Many drops.

Ikkje berre gult og orange - lysegrønt og knallraudt også! 
Not just yellow and orange: bright green and sharp red as well!

Trompetlavet er ein av organismane som fascinerer meg mest i fjellet 
The "Trumpet lichen" is one of my favorites in the mountains

Yngre eksemplar, som berre så vidt har starta å utvikla 
den raude kanten rundt trompeten 
Younger specimens, that have only just started developing the red brim

Vi fekk eit glimt av lemenet - men deretter var det berre spora igjen etter det. 
Remnants from the lemming

Alt er på hell 
Everything is closing down for winter

Reinmose slik du kanskje aldri har sett han 
Close up of the rein moss

Du har ikkje sett slikt trompetlav heller, nei -? 
And this is trumpet lichen again, waving goodbye

Krekling - før vinden ruskar vekk alle dråpane 
Crowberries - before the wind removes all the drops

Framleis er det fres i mauren. Han spring av 
garde raskare enn linsa greier følgja med 
The ants are still going strong - so rapidly 
moving that they are difficult to capture

Reine sukkertøyet! 
Delicious "candy"!

Pssst - har du høyrt at -? 
Pssst - did you hear that ----?

Vi brukar augene - og deretter kameraet ---- 
Using the eyes - and then the camera ----

Men ein må stoppa og sjå på nært hald for å oppdaga skattane her --- 
But you need to look carefully to get aware of the treasures ---

Galskap å gå forbi dette!
Who could pass this without picking up the camera?

Sporofyttane gjer seg klare til å senda av garde sporane 
Getting ready to explode and spread the spores

Det er den raude torvmosen som har denne sorten sporehus. 
These spore houses belong to the red moss.

"Nå kommer jeg og tar deg!" 
"Watch out!"

Eitt einsleg blad igjen. Og akkurat då eg hadde teke dette biletet, datt det av.  
One single leaf left. And just as I had taken the photo, it fell off.

"Nå kommer jeg og tar deg - igjen!" 
"Watch out - again!"

Raud torvmose - eit kunstverk! 
Red moss

Skal snart letta på loket, eg. 
Soon to let go the lid 

Jaudå, det VAR mykje vatn i fjellet. 
All right - there WAS a lot of water.

Vi har hatt ei fantastisk fin helg - fullstendig i vår eiga boble! 
We have had a wonderful weekend, completely in our own bubble!

søndag 10. september 2017

Blant spurvehauk og nøtteskriker i Dalen / Among Jays and Sparrow hawks in Dalen, Norway

Endeleg ein skikkeleg fototur igjen! Fem timars bilkøyring, og så er vi framme hos Jostein Hellevik og Dalen villmarksenter. På denne tida av året er det "vannskjulet" som gjeld, der Jostein dagleg legg ut mat til dei som vil ha. I praksis betyr det i hovudsak nøtteskriker, men der er også besøk av skjor og småfugl. Dessutan: er der nøtteskriker, er der også spurvehauk -----

Finally - a real photoshoot again! After a five hours car drive, we arrived at Dalen Villmarkssenter in the heart of Southern Norway. At this time of the year, Jays and Sparrow hawks are active here. My friend and I spent two days in a shed by a tarn in the middle of this untouched forest - lucky we!
Spurvehauken - alltid på vakt
The Sparrow hawk - always on guard

Nøtteskrikene er også stort sett på vakt - men ein og annan gong 
vert dei for opptekne med matfatet, og hauken får seg ein godbit ---
The Jays are also mostly on guard - but they may become 
too eager at eating, and then -!

Sur i dag. Det regnar.
Grumpy today. It's raining.

 Ja, ja - det må vel slutta ein gong?
Oh, well - the rain must stop at some time -?

Hm. Dette tek tid! 
Hm. When can I hit?

Får heller posere litt for fotografen! 
All right - I'll pose for the photographer, then.

LEI av dette regnet!  
I've had enough of this rain!

Kom deg vekk - dette er min plass! 
Get off MY place!

Forvirra - eg? Våt, heiter det.
Confused - me?? I'm WET!!

OK - får prøve å tørke vengene også
 
Somehow I shall have to get my wings dried, too

Følgjer nøye med heile tida -
Looking at the Jays all the time - 

og så: til angrep!
and then: attack!

HJELP! 
HELP!

Skulle du sett - null treff! 
WHAT? I missed!

Så er alt fred og idyll igjen. 
Peace and idyll again

Såpas at  ein kan kosta på seg eit morgonbad
Morning bath

Ha - no er kysten klar også for meg 
Finally - no one else here but me!

Det varer ikkje lenge.
Sorry, it doesn't last.

Det blir eit svare leven når nøtteskrikene kjem tilbake 
End of peace! 

 Dette er MIN pinne!
This is MY place!

Fredeleg igjen utan konkurranse 
Peace again - for a while

Og endene sym uanfekta 
And the ducks take no notice what so ever 

Det er tilmed plass til eit par bokfinkar innimellom
Even chaffinches are allowed to sit down for a short while

Men så er det på 'an igjen! 
But then -!

Pjuskete og redd - det er eit hardt liv, dette.
 
Scared, wet and with ruffled feathers - what a life -!

Av ein eller annan grunn gjekk det bra denne gongen også
For some reason, it ended well this time, too 

Vi forlet tjernet i harmoniske tilstandar
All is peace as we leave the tarn for the day

Tilbake gjennom skogen får vi ein nydeleg tur 
We have a beautiful walk to get back to the road

Masse tytebær venta berre på å bli plukka - men vi var for trøytte! 
Could have picked a lot of these delicious berries - but sorry: too tired!

Vi er på plass igjen neste morgon, i endå meir ausande regnver 
Next morning: back again - with the rain pouring and pouring

Dette seier vel sitt ---
I believe this tells a lot ---

Underleg stille i skogen! Ingen fuglar, ingen spurevehauk - 
her er årsaken. Hønsehauken sit i treet og styrer alt og alle! 
So quiet - no birds, not even a Sparrow hawk. Here is 
the reason: a Goshawk is ruling them all!

Ja, ja. Det lettar i alle fall litt i veret ---
Well - at least it looks like it is clearing up a bit ---

Så er tilstanden normalisert 
Normal times again!

Detter er også normalt. Brutalt, men slik skal det vera. 
This is normal, too. Brutal - but the way it is supposed to be, though.

Eit kraftig nys frå fotoskjulet skremmer opp heile bestanden av nøtteskriker
A great sneeze from the shed - and all the Jays flee for their life

Vi går, vi og. Gjennom skogen , pynta til fest av diamantar over alt! 
We are leaving, too. Through the forest with all its 
diamonds and pearls available for all those who 
can see and appreciate them

Hausten er her - vi dreg heim og gjer oss klare for vinter. 
Autumn is here - we return home, and prepare for winter to come.